Bảo hiểm TNDS của chủ xe đối với hàng hoá vận chuyển trên xe

Bảo hiểm sẽ thanh toán cho Chủ xe số tiền mà Chủ xe phải bồi thường theo quy định của Luật Dân sự đối với những thiệt hại về hàng hóa vận chuyển trên xe đã xảy ra cho chủ hàng trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm. […]

Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe Ô Tô

Là phương tiện vận chuyển tiện lợi và cũng là tài sản có giá trị kinh tế lớn, chiếc xe ôtô của bạn cần được bảo hiểm! Khi những rủi ro không may như tai nạn, mất cắp, cháy nổ bất ngờ xảy ra trên đường, đồng thời Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe […]

Bảo hiểm tai nạn lái xe, phụ xe và người ngồi trên xe ô tô

Bảo hiểm bồi thường thiệt hại thân thể đối với lái xe, phụ xe và người ngồi do tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông trong phạm vi mức trách nhiệm ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm tối đa […]

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô là loại hình bảo hiểm bắt buộc khi đi đường, gặp CSGT bạn phải có, đi đăng kiểm, xét xe bạn phải đem theo. Trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm, Bảo hiểm có trách nhiệm […]

Quy tắc bảo hiểm ô tô – BH ô tô

Bảo hiểm ô tô là một trong những loại hình bảo hiểm quan trọng và phổ biến trong cuộc sống ngày nay. Tuy nhiên nếu người mua bảo hiểm mà không tìm hiểu kỹ thì khó mà được hưởng tiền bồi thường. Để giúp quý khách tìm hiểu những vấn đề liên quan đến bảo […]