Hướng dẫn thủ tục bồi thường bảo hiểm TNDS bắt buộc

Đối với loại hình bảo hiểm bắt buộc, mọi chế độ quyền lợi của người mua bảo hiểm được nhà nước quy định, công ty bảo hiểm có trách nhiệm thanh toán cho chủ xe số tiền mà chủ xe phải bồi thường cho bên thứ ba và hành khách trên xe. * Khi xảy ra […]

Hướng dẫn bồi thường bảo hiểm vật chất xe ô tô

Tổng quan về dịch vụ bồi thường – PJICO luôn có mặt 24/7 phục vụ tất cả các nhu cầu của khách hàng từ cung cấp các thông tin về sản phẩm, tiếp nhận dịch vụ, hướng dẫn và theo dõi các thủ tục yêu cầu bồi thường, thông qua số hotline 1900 54 54 55 […]