Bảo hiểm tai nạn lái xe, phụ xe và người ngồi trên xe ô tô

Bảo hiểm bồi thường thiệt hại thân thể đối với lái xe, phụ xe và người ngồi do tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông trong phạm vi mức trách nhiệm ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm tối đa có thể lên tới 500.000.000đ/người/vụ.

Đối tượng bảo hiểm

Người điều khiển xe, phụ xe và những người khác được chở trên xe (gọi chung là Người được bảo hiểm).

Phạm vi bảo hiểm

Thiệt hại thân thể đối với Người được bảo hiểm do tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe, lái phụ xe tham gia vào quá trình hoạt động của xe.

Các loại trừ bảo hiểm

Người được bảo hiểm có hành động cố ý gây thiệt hại;

Người được bảo hiểm tham gia đánh nhau trừ khi được xác nhận đó là hành động tự vệ;

Người điều khiển xe không có Giấy phép lái xe hợp lệ; hơi thở hoặc trong máu Người được bảo hiểm có nồng độ cồn. (Chỉ áp dụng đối với Người điều khiển xe)

Người được bảo hiểm bị cảm đột ngột, trúng gió, bệnh tật; Bị ngộ độc thức ăn, đồ uống và sử dụng thuốc không theo chỉ dẫn của cơ quan y tế hoặc trong người có các chất ma túy, các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng;

Xe sử dụng để tập lái, để đua (hợp pháp hay trái phép), chạy thử sau khi sửa chữa;

Tai nạn xảy ra ngoài lãnh thổ Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Chiến tranh, khủng bố và các nguyên nhân tương tự như nội chiến, bạo động, đình công.

Thời hạn bảo hiểm

Thời hạn bảo hiểm thông thường là 01 năm. Trong một số trường hợp thời hạn bảo hiểm có thể trên hoặc dưới 01 năm.

Phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm

Phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm được quy định tại biểu phí hiện hành.

Phí bảo hiểm = Mức trách nhiệm bảo hiểm x tỷ lệ phí x số người

Trong đó:

1. Xe ô tô không kinh doanh vận tải:

Mức trách nhiệm bảo hiểm do khách hàng tự chọn nhưng không vượt quá 500 triệu đồng/người.

Mức trách nhiệm/một chỗ ngồi: Từ 10 triệu -> 500 triệu
Tỷ lệ phí: 0,1%/người

2. Xe ô tô có kinh doanh vận tải và các loại xe khác

Mức trách nhiệm không vượt quá 150 triệu đồng/người.

Mức trách nhiệm/một chỗ ngồi: Từ 10 triệu -> 150 triệu
Tỷ lệ phí: 0,1%/người

Lưu ý: Xe kinh doanh vận tải chở khách thì hành khách ngồi trên xe đương nhiên được hưởng mức bảo hiểm tối đa 100trđ/ng/vụ được quy định trên thẻ Bảo hiểm bắt buộc, bạn chỉ cần mua thêm bảo hiểm cho Lái xe, phụ xe (nếu có).

 

Bảo hiểm tai nạn lái xe, phụ xe và người ngồi trên xe ô tô

 

3 loại bảo hiểm cơ bản thường gặp dành cho xe ô tô:

  1. Bảo hiểm TNDS bắt buộc của chủ xe
  2. Bảo hiểm tự nguyện Lái phụ xe và người ngồi trên xe
  3. Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô (bảo hiểm 2 chiều)