Làm sao để biết ô tô dính phạt nguội bao nhiêu lỗi? | Hỏi Đáp

Chủ phương tiện có thể tự tra cứu số lần vi phạm giao thông được ghi lại từ camera giám sát.