Phân biệt giấy phép lái xe hạng B1 và B2 | Hỏi Đáp

Bằng lái B1 hết hạn khi tài xế nam đủ 60 và tài xế nữ 55 tuổi, trong khi bằng B2 có thời hạn chỉ 10 năm.