[Infographics] Tốc độ tối đa cho phép với các xe tham gia giao thông | Hỏi Đáp

Thông tư 31/2019/TT-BGTVT của Bộ GTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, chuyên dùng tham gia đường bộ.

 

[Infographics] Tốc độ tối đa cho phép với các xe tham gia giao thông | Hỏi Đáp

Theo Vietnamplus.vn