Góp vốn bằng ô tô khi thành lập doanh nghiệp | Hỏi Đáp

Thời hạn góp vốn khi thành lập Công ty TNHH hai thành viên được quy định như thế nào? Trường hợp có thành viên góp vốn bằng ô tô thì có phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu ô tô sang cho Công ty không?
Góp-vốn-bằng-xe-ô-tô-để-thành-lập-công-ty-có-được-
Ảnh minh họa

Luật gia Thái Thị Phương, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Khoản 1 Điều 35 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về tài sản góp vốn bao gồm:

1. Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Điểm a, điểm c khoản 1 Điều 36 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn như sau:

1. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:

a) Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;

c) Cổ phần hoặc phần vốn góp bằng tài sản không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng chỉ được coi là thanh toán xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty.

Khoản 1, khoản 2 Điều 48 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về việc thực hiện góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của Công ty TNHH hai thành viên, cụ thể:

1. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty.

2. Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp.

Như vậy, trong trường hợp góp vốn bằng ô tô thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu ô tô cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thời hạn góp vốn của các thành viên được thực hiện theo quy định nêu trên.

Tư vấn pháp luật.

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe