Bảo hiểm TNDS bắt buộc xe taxi 07 chỗ2.019.600đLH: 0926.024.999Taxi07 chỗ, , -30%Xem chi tiết
Bảo hiểm xe ô tô 07 chỗ có kinh doanh vận tải1.188.000đLH: 0926.024.999Xe 07 chỗ KDVT07 chỗ, Kinh doanh vận tải, -30%Xem chi tiết
873.400đLH: 0926.024.999Xe 6-11 chỗ6,7,8,9,10,11 chỗ, Không kinh doanh, -30%Xem chi tiết