Bảo hiểm TNDS bắt buộc xe taxi 05 chỗ1.413.720đLH: 0926.024.999Taxi04-05 chỗ, , -30%Xem chi tiết
831.600đLH: 0926.024.999Xe 05 chỗ KDVT05 chỗ, Kinh doanh vận tải, -30%Xem chi tiết
Bảo hiểm xe ô tô dưới 05 chỗ không kinh doanh vận tải480.700đLH: 0926.024.999Ô tô condưới 05 chỗ, Không kinh doanh, -30%Xem chi tiết